Hvem er vi?

BogSpiloppen er en frivillig forening, der har eksisteret siden 2017. Vi har frivillige der læser højt og laver understøttende aktiviteter for en fast lille gruppe børn i børnehaver.

Højtlæsning udvikler børn både fagligt, personligt og socialt og det synes vi er en gave, som alle børn har ret til. Hvis vi giver børn mere højtlæsning og adgang til flere bøger, så vil de udvikle sig imponerende meget og hurtigt. Vi vil det bedste for børnene og ønsker at alle børn skal trives og klare sig bedre i skolen end de ville gøre inden BogSpiloppen kom ind i billedet.

reading
reading

Vi kan faktisk ikke være bekendt overfor børnene at lade være, derfor er alles indsats i BogSpiloppen helt uvurderlig. Personalet i børnehaverne gør en fantastisk indsats, men vi må også se i øjnene at ressourcerne ikke er til, at en fastansat i en børnehave kan gå fra med de samme 2 børn 1 time 1 gang om ugen.

Pt arbejder vi indenfor Aahus kommunes grænser. Udover højtlæsning stiller vi en bogpakke til rådighed til alle medvirkende børnehaver. Det gør vi fordi børn skal have adgang til bøger for at blive interesseret i bøger. Det at vokse op med bøger gør, at børnene senere i livet vil læse af lyst, hvilket kommer dem til gode senere i livet, eksempelvis hvis de skal tage en uddannelse.

reading