LogoContact
Logo
Contact

Hvem er vi?

BogSpiloppen er en frivillig forening, der har eksisteret siden 2017. Vi har frivillige der læser højt og laver understøttende aktiviteter for en fast, lille gruppe børn i børnehaver.

Video Thumbnail

Højtlæsning udvikler børn både fagligt, personligt og socialt, og det synes vi er en gave, som alle børn bør have adgang til. Hvis vi giver børn mere højtlæsning og adgang til flere bøger, så får de i højregrad mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt i samspil med deres klassekamerater. Vi i BogSpiloppen vil det bedste for børnene og ønsker, at hjælpe så mange børn som muligt, med at få en god skolegang.

Det er en uvurderlig indsats de frivillige aktører i BogSpiloppen yder. Personalet i børnehaverne gør en fantastisk indsats, men vi må også se i øjnene, at ressourcerne ikke er til, at en fastansat i en børnehave kan gå fra med de to samme børn, en time om ugen, hver uge.

Højtlæsning udvikler, blandt meget andet, evnen til at koncentrere og fordybe sig. Med dette i skoletasken, vil der skabes et bedre grundlag for at gøre plads til ro og fordybelse i skoleklasserne, så alle kan få mere ud af undervisningen og dermed skabe grobund for en god start på skolelivet.

Sociale medier

Oplysninger

Foreningen BogSpiloppen

Telefon: +45 93 86 64 04

Email: bogspiloppen@gmail.com

CVR-nr: 38688820

Møde og foreningslokaler: Silkeborgvej 342, 8230 Åbyhøj