Logo
Contact
Logo
Contact

Info om research

På denne side kan du finde artikler som indeholder information og forskning inden for højtlæsning. De ligger her, for at bidrage med viden om højtlæsning i Danmark og hvad der ligger bag BogSpiloppens motivation for højtlæsning i danske daginstitutioner. Det er vigtigt for os i BogSpiloppen, at vi omfavner så meget viden om højtlæsning som muligt, derfor præsenterer artiklerne et bredt udsnit af viden.

Artikler

Professorer: Højtlæsning styrker børns mentale sundhed

Artiklen fra Politiken belyser de mange fordele børn har ved at få læst højt. Højtlæsning styrker børns kognitive udvikling og dermedderes trivsel. Der bliver præsenteret både dansk og udenlandsk forskning om emnet.

Hvert fjerde sårbare barn afslutter ikke skolen

En undersøgelse fra Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, peger på, at særligt udsatte børn har en større risiko for at klare sig dårligt i skolen end de resterende børn. Artiklen er bragt i Politiken, 2015.

Læs højt for barnet

Artiklen fra Videnskab.dk giver gode råd til højtlæsningen, samt belyser dens fordele. Højtlæsning styrker nemlig udviklingen af både talesproget og læse- og skrivefærdigheder

Børn med bogreoler klarer sig bedre

Der er forskel på hvordan børn klarer sig i skolen på baggrund af familien socioøkonomiske status. Dette skyldes bl.a hvordan der bliver talt i hjemmet og hvilket sprog børnene tager med sig hjemmefra. Artiklen er fra Information.

Sårbare børn

En rapport fra Vive - Det Nationale Forskning og Analysecenter for Velfærd, som understreger vigtigheden af arbejdet med at løfte det faglige niveau for udsatte børn i Danmark.

Egne rapporter mv.

Evalueringsrapport

BogSpiloppens egen evalueringsrapport fra 2020. Rapporten omhandler BogSpiloppens første år med implementering af frivillige højtlæsere i børnehaver.

How-to-do manual

BogSpiloppens egen How-to-do manual med beskrivelse af, og hjælp til, at starte lignende aktiviteter andre steder.

Projektrapport

BogSpiloppens egen rapport fra januar 2022 vedrørende rekruttering af frivillige højtlæsere med pædagogisk baggrund.

Sociale medier

Oplysninger

Foreningen BogSpiloppen

Telefon: +45 93 86 64 04

Email: bogspiloppen@gmail.com

CVR-nr: 38688820

Møde og foreningslokaler: Silkeborgvej 342, 8230 Åbyhøj