LogoContact
Logo
Contact

FRIVILLIGKOORDINATOR TIL BOGSPILOPPEN (Aarhus)

Bogspiloppen er en frivilligforening, der læser højt for børn i børnehaver i Aarhus Kommune og sørger for, at børnene altid har adgang til en masse gode børnebøger. Vi hjælper børnene på vej til skolelivet, hvor koncentration, fordybelse, ordforråd og sociale relationer er vigtige forudsætninger for at få en god skolestart og et godt skoleliv.

Vi har omkring 50 frivillige højtlæsere og bogomdelere, og vi samarbejder med 40 daginstitutioner.

Vi er fem ansatte på kontoret, hvoraf de fire er deltidsansatte.

Du vil som Frivilligkoordinator komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige ansatte.

JOBBESKRIVELSE

Vi har stort fokus på at samarbejde med endnu flere daginstitutioner, så flere børn modtager højtlæsning. Dette kræver, at vi rekrutterer flere frivillige højtlæsere, bogomdelere og daginstitutioner.

Dine arbejdsopgaver vil derfor primært bestå i:

Hvervning af nye frivillige:

• Opsøgende kontakt til relevante samarbejdspartnere for ad den vej at rekruttere nye frivillige.

• Afholde oplæg hos samarbejdspartnere hvor målet er at inspirere til at blive frivillig BogSpilop.

• Afholde samtaler med nye potentielle frivillige.

• Oplæring af frivillige så de er klædt på til opgaven.

Etablering af samarbejde med daginstitutioner:

• Kontakte nye daginstitutioner.

• Indgå skriftlige samarbejdsaftaler mellem BogSpiloppen og nye daginstitutioner

• Lave aftaler om det helt lavpraktiske i forbindelse med de frivilliges højtlæsninger. Hvor foregår det? Hvad skal være klar, når den frivillige kommer m.v.

• Afholdelse af oplæg om samarbejdet med BogSpiloppen for personalegruppen i daginstitutionen.

• Opkald til og møder med daginstitutionslederen for at følge op på, hvordan det går.

• Bogpakkeskift i børnehaverne i mindre grad, når vi mangler bogomdelere.

DIN PROFIL

Personligt:

• Du elsker ”frivillighed” og har erfaring med at skabe den slags struktur og kommunikation, det kræver for at tiltrække, fastholde og motivere frivillige.

• Du er empatisk, nysgerrig på andre mennesker og falder nemt i snak med folk om hvad som helst.

• Du formår tålmodigt at lytte til frivilliges behov og bekymringer.

• Du er stabil i jobbet.

• Du elsker at samarbejde med andre.

Erfaring og kompetencer:

• Du har arbejdet i en frivilligdrevet organisation før - enten som frivillig eller lønnet medarbejder.

• Du må meget gerne have erfaring med rekruttering og fastholdelse af frivillige.

• Det er et krav, at du har kørekort og adgang til bil.

• Du formår hurtigt og effektivt at håndtere udfordringer, der kan opstå med frivillige.

• Du har gode IT-kundskaber.

• Du er skarp i forhold til både skriftlig og mundtlig kommunikation.

• Du arbejder selvstændig og er ”selvkørende”.

• Hvis du kender til daginstitutionsområdet, vil det være en fordel, men det er ikke et krav.

VI KAN TILBYDE

• En lille arbejdsplads, hvor vi alle hjælper hinanden.

• Et team af passionerede medarbejdere og frivillige, der brænder for sagen.

TILTRÆDELSE

Der er tale om en projektansættelse, som udløber ved udgangen af april 2025 – der vil evt. være mulighed for forlængelse.

ANSØGNINGSFRIST

15. august 2024.

ARBEJDSSTED

Silkeborgvej 342, 8230 Åbyhøj.

ANSÆTTELSESFORHOLD

Der er tale om en deltidsstilling med et ugentligt timeantal på 20 timer.

Der kan forekomme møder efter kl.16 i hverdagene.

LØN

Efter aftale.

ANSØGNING

Send din ansøgning med CV til bogspiloppen@gmail.com

KONTAKT VED SPØRGSMÅL

Kontakt Lotte Thodsen, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Tlf. 93 86 64 04. Da vi holder ferielukket i ugerne 28-31, vil der ikke kunne forventes svar på telefon og mail i denne periode.

bogspiloppen@gmail.com

https://bogspiloppen.dk

https://www.facebook.com/bogspiloppen

Sociale medier

Oplysninger

Foreningen BogSpiloppen

Telefon: +45 93 86 64 04

Email: bogspiloppen@gmail.com

CVR-nr: 38688820

Møde og foreningslokaler: Silkeborgvej 342, 8230 Åbyhøj